Ervaringen

Ervaringen van deelnemers:

Marco Reedijk

Een omgeving als het klooster helpt goed bij het stil worden. Herrie en lawaai, het leidt af.

Je gedachten stil zetten en jezelf op God richten. Het van Hem verwachten en je laten vullen. “Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting” (ps 62:5).

MEER

Dat betekent toch aan het werk! De handreiking die Koos verstrekt helpt. Alles wat je uit je mind weg wil hebben, schrijf je op. Daarna ruim je op wat er tussen jou en God in staat. Vraag vergeving, leg het aan Zijn voeten neer. Beproef je hart: wat wil je echt, wat is je verlangen. Laat je door de Heere corrigeren. Wordt je bewust van pijn en verdriet. Maar geef ook eer en lofprijs aan je God en Schepper. Aanbid Hem en maak zo de weg open naar Hem toe! En wees stil (contemplatie). Wees stil, wacht op God, geniet van Zijn aanwezigheid, Zijn vrede, blijdschap en liefde. Haast je niet, Hij verlangt ook echt naar jou. Geroepen tot gemeenschap met Hem (1 Kor 1 : 9).

Uit ervaring weet ik dat het werkt, tijdens het stilteweekend heb ik het ook ervaren.

Verbergen


Wouter Droppers

De jaarlijkse stilteweekenden zijn hoogtepunten in mijn relatie met God. De stilte, de innerlijke reflectie en de vijf vieringen van het klooster brengen mij tot aanbidding en schenken mij een diepe persoonlijke ervaring met God. In deze weekenden mag ik God en Jezus heel dichtbij en intiem ervaren.

MEER

Veel vragen en verlangens zijn over de jaren in deze weekenden beantwoord. Veel diepe ervaringen met God hebben hierin plaats gevonden. Bijvoorbeeld in 2019:
In de gesprekken met de andere deelnemers en door de liederen gezongen in de diensten, kwam ik vrij van mezelf. Ik kreeg antwoorden over mijn persoonlijkheidsstructuur en God omarmde mij in de stilte van mijn kamer. De warmte en nabijheid van Gods liefde was weer tastbaar en voelbaar. God ontfermde zich over mij en had oog voor mij. Ik was gelukkig.

Dit weekend is opnieuw een parel geworden in mijn bestaan. Uit de drukte en de eenzaamheid was iets nieuws geboren. Iets moois, een Goddelijke ervaring en bevestiging.

Verbergen